Välkommen till förlagets hemsida

Sedan snart 65 år har vi sysslat med uppfödningar av fåglar och många andra djur. Farmen ligger mitt ute i vildmarken, därav namnet. Vi har alltså inte sysslat med uppfödning av älgar, dovhjortar och rapphöns utan med hobby- och sällskapsfåglar. För att lyckas med uppfödningar är det viktigt att ha kontakter med andra uppfödare såväl inom landet som utomlands. Genom resor runt om i världen har värdefulla kontakter knutits med uppfödare och organisationer, som har haft anknytningar till vår verksamhet. Egna och andras erfarenheter har varit viktiga för att få så korrekta uppgifter som möjligt till boken.

Vi har haft ambitionen att lyckas med våra uppfödningar och då har det krävts de bästa förutsättningarna för djuren. Därför har vår registrerade uppfödning också alltid haft goda och regelbundna kontakter med berörda myndigheter och veterinär. Det talas idag mycket om affärsidéer. Vår har varit att det bästa för djuren måste vara att snarast få komma direkt från en uppfödare till det nya hemmet. Inte minst viktigt är att den nya ägaren kan informeras om den foderstat djuren varit uppfödda med. 

Axplock ur boken.


vildmarksfarmen@gmail.com  0224 - 28090